Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůze

Zápis z výroční členské schůze konané dne 7.1.2017 v 15 hodin v hasičské zbrojnici v Doubravě

----------------------------------------------------------------------------------------------------
1, Na výroční schůzi bylo přítomno padesát jedna členů z devadesátí sedmi a tím byla výroční schůze usnášení schopná.
Na této výroční chůzí bylo přítomno také dvanáct hostů. Za obec starosta obce Mgr. Pavel Krsek, OSH Karviná p. David Moldřík, za okrsek Orlová Lukáš Křižánek a Jana Grygerková, za SDH Orlová město p. Marie Lašová, za PZKO p. Kubánek a Ing. Czapek, p. fárář Martin Puvák, a čtyři naši kolegové z Polska z Jedlownika s kterými máme podepsanou smlouvu o příhraniční spolupráci.
2, Schůzi zahájil starosta sboru Zdeněk Sosna tím, že přivítal všechny členy a hosty a uctil minutou ticha památku za zemřelé členy.
3, Po tomto bodě dál slovo řídicímu schůze Vojtovi Brannemu. Ten přednesl program výroční schůze a dal o něm hlasovat. Jako první se ujal slova starosta sboru, který přítomné informoval o celoroční práci, kterou sbor vykonal. Po starostovi přednesli správu o celoroční prací velitel jednotky Pavel Slávik, dále vedoucí mládeže Tereza Šebestová, preventista David Dluhosz, naše hospodářka Vanda Sosnová, a nakonec jsme si vyslechli zprávu kontrolní a revizní komise.
4, Starosta nás informoval o nejdůležitějších bodech ze stanov Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Dále starosta informoval o hlavním zaměření činností sboru na rok 2017, který jsme si dali jako cíl, dle závěrů V. sjezdu SH ČMS.
5, Schválili jsme plán práce na rok 2017 výši členských příspěvku a finanční rozpočet na rok 2017.
6, Bylo předáno ocenění některým členům sboru, medaile za zásluhy dostala Halina Kotasová, Romana Sláviková a Vladislav Koch, Marie Dušičková a Anna Pawlitová dostali čestné uznání OSH Karviná, Zdeněk Sosna a Vanda Sosnová dostali čestné uznání ze SH ČSM z Prahy. Další čestné uznání od sboru dostali Lukáš Šebesta, Lukáš Šotkovský, Věra Šebestová, Kuba Kotas. Dále byli ocenění dárci krve Romana Sláviková, Věra Šebestová, Tereza Šebestová, Renata Šebestová, Jiřina Rovňaniková, Vanda Sosnová a David Dluhosz.
7, Rovněž jsme zvolili dva delegáty na výroční schůzi okrsku Orlová, která proběhne 28.1.2017 v SDH Orlová Poruba. Na schůzi byli delegovaní paní Vanda Sosnová a Marie Dušičková.
8, Do diskuze se přihlásil jako první starosta obce Pavel Krsek, který mluvil o nás pochvalně, poděkoval za pozvání a předal nám obraz hasičů. Dále se do diskuze přihlásil za PZKO pan Kubánek za OSH Karviná David Moldřík za Okrsek Orlová Lukáš Křižánek pan fárář Martin Puvák za SDH Orlová Město paní Marie Lašová a za polskou delegaci Marian Kwiatoň. Všichni poděkovali za pozvání a práci kterou vykonáváme.
9, Předseda návrhové komise přednesl návrh usnesení a nechal hlasovat. Jednohlasně byl návrh přijat.
10, Starosta popřál všem přítomným mnoho úspěchu v novém roce a poděkoval za účast.
Schůze byla ukončena v 16,50 hod.
Zapsala: Věra Šebestová